ction unset_children( $e, &$children_elements ) { if ( ! $e || ! $children_elements ) { return; } $id_field = $this->db_fields['id']; $id = $e->$id_field; if ( ! empty( $children_elements[ $id ] ) && is_array( $children_elements[ $id ] ) ) { foreach ( (array) $children_elements[ $id ] as $child ) { $this->unset_children( $child, $children_elements ); } } unset( $children_elements[ $id ] ); } }